top of page

אביזרי נגישות

כל מבנה ציבורי או פרטי, זקוק למתקנים לטובת הנגישות הנוחה של ציבור הנכים ועיוורים.

אנו יודיעים להציע פתרונות אסתטיים ייחודיים שתואמים לדרישות הנגישות, לייצר ולהתקין את מרבית צרכי הנגישות באופן שתואם לדרישות התקנים ובבטיחות, וזו לאחר ניסיון ועבודה עם יועצי נגישות רבים וטובים.

למשל שילוט שירותים מובלט , צביעת חניות נכים ורמפות, סימון זגוגיות נגד התנגשות, סימון טקטי של כפתורים ברצפה וכל דרישה של מורשה נגישות.

מלבד כל אלה גם על שילוט ההכוונה הכללי לשמור על כללי הנגישות ולהיות מעוצב ביחס צבעים נכון, בגובה אות קריא ומורכב בגובה הנכון והחוקי.

כל זה ע”מ לאפשר ניראות ברורה נעימה ובטוחה.

בקצרה:

מציעים גם פתרונות לא סטנדרטיים וחוקיים, נסיון רב בהתקנת מוצרי נגישות ובהתקשרות עם מורשי נגישות, יצור עצמי של מוצרי השילוט והבטיחות

bottom of page