מיומנות היא הכוח המאוחד של המחשבה, הנסיון והתשוקה.