מיומנות היא הכוח המאוחד של המחשבה, התשוקה והנסיון.